Det tabte land: Folk og steder i Danmark
- 361 fortællinger om de mænd, der formede landet


 

>> NORDJYLLAND >> MIDTJYLLAND >> SYDJYLLAND >> FYN >> SJÆLLAND >> HOVEDSTADEN >> LOLLAND FALSTER 
 

Nyheder05. april 2013
Fremragende gymnasieopgave om landbruget i Vestjylland

Som en letlæst introduktion til de store omvæltninger i det danske landskab, som de sidste 100 års landbrugshistorie rummer, har gymnasieelev Frederik Worm fra Varde Gymnasium skrevet en fremragende opgave om uvdiklingen i dansk landbrug fra 1945 til i dag.
Opgaven er en såkaldt SRP-opgave, der løses i midten af 3g. Det er den største skriftlige opgave i løbet af gymnasietiden med et omfang på 15-20 sider. Frederik Worm har skrevet den i fagene samfundsfag og naturgeografi på henholdsvis A og B niveau. Den blev løst i vinteren 2012-13 og scorede karakteren 10.

Opgaven redegør for hovedtrækkene i dansk landbrugs udvikling siden krigen og belyser følgerne for naturen af den tankegang, der i samme periode lå bag landbrugets udvikling og erhvervets syn på naturen.
Ved inddragelse af landvindingsloven fra 1940 og dens betydning for naturens udvikling i Danmark gennemgås reguleringsprojektet ved Skjern å i perioden 1962-68 med en belysning af de interesser og interessenter, der havde indflydelse på dette projekt. Tilsvarende belyses baggrunden for Skjern Å Naturprojektet med inddragelse af beslutningsteori.

Historikken omkring Filsøs udvikling, som i perioden fra Anden Verdenskrig gik fra sø til landbrug og nu igen tilbage til sø, beskrives som eksempel på den væsentlige indflydelse på naturen, som landbrugets  syn på naturen har haft. Samtidig beskrives det natursyn, som i dag er fremherskende i Danmark.

Hele opgaven kan læses
her10. oktober
Den ultimative forræder
Næppe nogen kan forestille sig et dybere forræderi, en større fornedrelse og menneskeligt fordærv end at belure og angive sine nærmeste, endog sin egen ægtefælle til et diktaturs hemmelige politi.
Ikke desto mindre var dette, hvad den dansk-østtyske matematiker og lyriker Knud Wollenberger gjorde mod sin kone, systemkritikeren Vera Lengsfeld, senere mangeårigt medlem af det genforenede Tysklands Bundestag.

Tidligt stillede Knud Wollenberger – af en privilegeret og velstående akademisk familie – sig til rådighed som agent for Stasi. Som både DDR- og dansk statsborger nød Knud Wollenberger en høj grad af ellers uhørt frihed i det indefra belejrede østtyske samfund.
Knud Wollenbergers mor var datter af Hedeselskabets mangeårige direktør Niels Basse, som læsere af Det Tabte Land har mødt gang på gang.
Gertrud Basse havde forladt hjemmet i Viborg i 1951 og giftede sig – uden sin faders accept – med den tyske kommunist Albert Wollenberger. I 1954 flyttede parret til DDR, hvor Albert fik en strålende karriere som professor i medicinsk forskning, og hvor de sammen fik syv børn. Knud var deres ældste barn og eneste søn. Han var født i Danmark og derfor dansk statsborger.

Det fremgår af bogen, at Niels Basse har haft et vist kendskab til, hvad familien på den anden side af jerntæppet var involveret i. I 1957 blev Gertrud Wollenberger kontaktet af den danske efterretningstjeneste, der opfordrede hende til at berette om forholdene i DDR. Forinden havde man talt med hendes "patriotisk sindede far" og fået dennes accept. 

Gertrud takkede dog nej med den begrundelse, at hun ikke ville levere oplysninger til nogen side, hverken den danske eller den østtyske. Hendes mand havde det på samme måde, svarede hun. At deres søn tyve år senere skulle udvikle sig til den ultimative forræder, kan kun ses som skæbnens blodige ironi.
Knud Wollenberger døde i 2010.


01. oktober
Rapport fra Felsted Kog

Fra at være et svært fremkommeligt morads af rør på tør bund og med kun et begrænset fugleliv ligger nu en stor sammenhængende eng i Felsted Kog. Storedam er blotlagt som en åben engsø, og flere steder er der gendannet gamle damme og kanaler i en mosaik ud over engen. Og nu, hvor rørene er borte, og området kan overskues, ses også alle de mudrede steder, der tidligere voldte besværligheder ved færdslen i rørskovene. Det drejer sig om grøfter, der ligger som trukket efter lineal og i lige vinkler gennem hele engen. Der er tale om gamle drængrøfter, som er vidnesbyrd om de gamle tørlægningsforsøg tidligt i 1870’erne.

Fugleillustratoren Jens Overgaard Christensen skriver her om de mere end 140 år gamle spor af menneskelig aktiviteter, som set fra fly ligner en del af et kæmpe skakbræt. 

Læs artiklen her.
Jens Overgaard Christensen har i august i år udgivet bogen Fjandø og Fuglene.

30. maj
Speciel hyldestbog til Filsø
På falderebet til ejerskiftet på Filsø nord for Varde har Olufsen-familien fået udgivet et digert værk om afvandingen og udtørringen af den vestjyske kæmpesø, som familien drev gennem tre generationer. Læs mere her

29. marts
"Et værk.der fortjener status som kanon om dansk landskabshistorie" 
Læs anmeldelsen i Landinspektøren

26. februar
"Ingeniørerne var velvillige hjælpere" 
Læs interview med Kjeld Hansen i Ingeniøren.

17. februar
"Et overvældende og bevægende stykke danmarkshistorie" 
Læs Egon Clausens anmeldelse i Information

28. januar
"Flot indbydende første bind af et blivende værk" 
Læs lektørudtalelsen.

27. januar
"Vores værste år" 
Stort interview med Kjeld Hansen i Weekendavisen.  

24. januar
"Umådelig velskrevet, dybt interessant og en gedigen, underholdende danmarkshistorie". 
Læs Søren Ryges anmeldelse af Folk & Fortællinger i Politiken.

23. januar
5 stjerner til Folk & Fortællinger i JP. 
Læs Lars Ole Knippels anmeldelse

16. januar 2012
En provokerende gave til Danmark
Læs Michael Stoltzes anmeldelse i
Kristeligt Dagblad

18. december 2011
Tissingvig Sø vokser frem efter planen
Se billeder af hvordan søen begynder at tage form.
Læs mere her

23. september 2011
Tissingvig indviet som største sø på Mors
Naturstyrelsen indviede 23. september 2011 naturprojektet ”Tissingvig” som en 82 hektar stor sø, der fremover vil være den største sø på Limfjordsøen Mors. Der vil være offentlig adgang til området af en sti langs søens sydlige del, og der etableres både fugleskjul, fiskebro og parkeringsplads.
Læs mere om indvielsen her.
Læs fortællingen om afvandingen af Tissingvig her.

20. december 2010
Juelstrup Sø genopstår
Siden oktober 2010 er der blevet lukket vand ind i Juelstrup Sø ved Støvring i Himmerland, men der er endnu lang vej igen. Se det første billede af den nye sø
her.

8. november 2010

Største sø på Mors genskabes
Endnu kører pumperne, der holder Hundsø på Mors så tør, at der kan dyrkes korn ude på søbunden. Men Hundsø er et af de 150 nye vådområder, der er på vej landet over som følge af de nye vandplaner. Læs mere her.

23. august 2010
Fiilsø bliver genskabt
Aage V. Jensen Naturfond har købt godset Fiilsø og i løbet af de næste år bliver området omskabt til en af Danmarks største søer - og et storslået fugleområde. Læs mere her.


>> INTRODUKTION >> NYHEDER >> FORFATTEREN >> STEDER >> PERSONER >> TURE >> KONTAKT